Workshops 

praktisch & laagdrempelig tijdens een (bouw)vergadering of studiedag.


TOS; praktisch in de klas.

Wist je dat 7% van de leerlingen in het onderwijs een TOS (Taal Ontwikkeling Stoornis) hebben. Dit in vergelijking met 1 á 2 % leerlingen met ADHD of Autisme. Er wordt langzaam steeds meer bekend over deze stoornis. Maar hoe ga je hiermee om in de praktijk, welke materialen zijn goed in te zetten, welke vaardigheden zijn er als leerkracht belangrijk om een leerling met TOS in zijn/haar onderwijsbehoeften te voorzien? Door deze praktische workshop geeft je enerzijds meer inzichten over de stoornis en anderzijds de praktische adviezen die morgen in de klas kunnen worden toegepast.

Jonge kind; Van themaplanning op papier tot uitvoering in de praktijk

Steeds meer scholen gaan af van de traditionele methodieken binnen de kleutergroepen, maar het thematisch werken blijft doorgaans. Hoe werk je wel aan doelen, maar heb je meer vrijheid om je onderwijs in een kleuterklas in te richten? Hoe gebruik je je hoeken optimaal en kun je ze tussentijds veranderen om ervoor te zorgen dat het spel levend blijft? Tijdens de workshop werk je zelf een thema uit, met wat hulp en expertise. Je gaat weg met een plan, die je de volgende dag direct kunt uitvoeren in je klas en hebt de basis om dit tijdens een volgend thema zelf uit te kunnen voeren.

Deze workshop kan ook aangepast worden op groep 3!


Rekenen met prentenboeken

Prentenboeken geven de mogelijkheid om jonge kinderen met rekenen-wiskunde in aanraking te laten komen. Op deze manier komen ze in aanraking met beelden en gebeurtenissen die in hun hoofd blijven hangen.

Hoe zou jij aan de slag gaan met het boek waarbij je het handelingsmodel en ijsbergmodel in je achterhoofd hebt? Hè, wat zijn die modellen? Geen probleem als je dat niet weet. Tijdens de workshop ontvang je hier hierover informatie en zelf ontwikkel je rekenactiviteiten bij een prentboek. Neem je zelf een boek mee, waarvan je denkt ‘die kan ik goed gebruiken!`

Taalaanbod voor kleuters met uitbreiding naar het leren lezen en (creatief) schrijven

Hoe bied JIJ taal aan in je kleutergroep? Bereid je een prentenboek voor of pak je deze uit de boekenkast als er fruit gelezen wordt? En hoe zit het met je muzikale repertoire? Oh ja, en hoe vaak staat creatief schrijven op je programma? En hoe zit het met het woordenschat aanbod? Na een informatieve presentatie gaan we praktisch aan de slag, zodat jij morgen nog bewuster bezig bent met het taalaanbod in je groep!


(Fijne) Motorische ontwikkeling

Wat kan er in de klas aangeboden worden om de ontwikkeling van de fijne motoriek te stimuleren? De motorische ontwikkeling is nogal eens het ondergeschoven kindje in het onderwijs. Toch is het van essentieel belang dat hier gerichte, doordachte aandacht voor is. Tijdens deze workshop hoor, lees en voel je waarom we als leerkrachten expliciet aandacht moeten besteden aan (fijn) motorische activiteiten en ga je naar huis met een schat aan informatie die je de volgende dag in je klas kan uitvoeren.


Gymles aan kleuters

Als leerkracht merkte ik regelmatig op dat veel leerlingen niet buiten speelden, nog fietsten met zijwieltjes en ikzelf de speelzaal voorzag van eenzelfde parcours. Door middels van het gebruik van leerlijnen, een vaste opstelling, structuur en duidelijkheid zorgde ik ervoor dat alle leerlingen bewogen en werkten aan verschillende doelen. Dit kun jij ook! Tijdens deze workshop kijken we naar zowel de theorie als de praktijk, zodat je daarna als leerkracht bewust aan de slag kan met de motorische activiteiten van je leerlingen.