Hulp voor Kind & ouder


Waarmee kan ik uw kind helpen?
Uw kind…

... heeft even wat extra aandacht nodig

... zit niet lekker in zijn vel, is vaak boos, bang of verdrietig

... laat druk of juist teruggetrokken gedrag zien

... heeft moeite met luisteren en aandacht richten

... heeft moeite met bepaalde bewegingen, zoals springen, huppelen, hinkelen, touwtje springen

... heeft moeite met het voorbereidend of aanvankelijk lezen, schrijven of rekenen

... is ‘oudste kleuter’ maar lijkt nog niet toe aan groep 3

Herkenbaar? Dan is psychomotorische & creatieve kindercoaching zeker iets om aan te denken.

Ik ben jonge kind specialist. Ik hou me vooral bezig met kinderen tot en met 7 jaar. Ook oudere kinderen die niet lekker in hun vel zitten zijn van harte welkom.

Ik kijk naar het hele kind: hoe beweegt het, hoe speelt het, hoe reageert het, hoe luistert het, hoe maakt het contact, hoe tekent het, hoe vertelt het, hoe is de stemming van het kind.


Ik werk op psychomotorische & creatieve basis en vanuit mijn 20-jarige onderwijservaring met jonge kinderen.


Beweging is de basis voor groei, en zorgt ervoor dat kinderen zich op verschillende gebieden ontwikkelen:

  • motorisch; de bewegingen die een kind maakt
  • emotioneel; de veerkracht en kennis die het kind opdoet en ontwikkelt om met zijn of haar gevoelens om te kunnen gaan
  • sociaal; leren hoe je met jezelf en anderen omgaat in situaties waarbij je met elkaar te maken hebt
  • intellectueel; hoe gebruikt het kind het denken, bijvoorbeeld bij het leren op school


Een Psychomotorisch Kindercoach heeft kennis van deze verschillende ontwikkelingsgebieden en gebruikt beweging en spel om kinderen (weer) te laten groeien.

Meer weten over psychomotorische kindercoaching? Kijk dan eens op de website www.beweegengroei.nl


Werkwijze

Het traject dat we lopen is voor ieder kind anders. Afhankelijk van de vraag stellen we samen een plan op. Na een uitgebreide screening worden er een aantal sessies ingepland, gevolgd door een (tussen) evaluatie. Aan de hand van de evaluatie wordt besloten of het traject wordt afgesloten of dat er nog een aantal sessies worden ingepland. 

Waarmee kan ik u als ouder helpen?

Je hebt vragen over de ontwikkeling of opvoeding van je kind. Eén gesprek kan al voldoende zijn om weer verder te kunnen.